Om oss

Hønefoss Sportsklubb er en sammenslåing av Tolpinrud IL og Hønefoss Fotballklubb i 1991

litt historikk

Det hele startet under 2. verdenskrig. På Tolpinrud bodde Hogne Karlsen. Han syntes det var leit at ungdommen i området hadde lite å foreta seg. Han inviterte folk hjem til seg og hele 26 personer møtte opp den 20. august 1944 kl. 18.00 og samtlige skrev seg inn som medlemmer og dermed var Ørn Tolpinrud et faktum. Hogne ble klubbens første leder.

De første årene var det fotball, ski (for det meste hopp) og friidrett som sto på programmet. Etter krigen kom tre nye grupper med; Håndball, boksing og orientering. For bare noen få år siden kom også bryting med på programmet, men i dag er det kun fotball, håndball og boksing som drives i klubben. I tillegg har vi en barneidrettsgruppe med forskjellige aktiviteter.

I 1945 ble navnet endret til Tolpinrud IL Samme år fikk klubben lover og kvinner fikk bli medlemmer. Det første kvinnelige medlemmet var Henny Bergli som senere var meget aktivt med i klubbarbeidet. Ved krigens slutt hadde klubben 80 medlemmer. I dag er det nærmere 450 medlemmer i HSK.

Hønefoss Sportsklubb er en sammenslåing av Tolpinrud IL og Hønefoss Fotballklubb. Sistnevnte ble stiftet 6. oktober 1982.

Sammenslåingen mellom de to nevnte skjedde i 1991, men vi regner stiftelsesdatoen til Tolpinrud IL som vår stiftelsesdato - 20. august 1944. Klubbens farger i 1944 ble rødt, hvitt og blått som en form for protest mot okkupasjonsmakten.

Den største gruppa i dag er håndballgruppa. I de senere årene har beachhåndball blitt veldig populært, og vi har våre egne baner i Schjongslunden.

HSK har i flere sesonger hevdet seg meget bra.

I begynnelsen hadde vi tilholdssted flere plasser i Hønefoss, men fra 1982 ble området på Tolpinrud vårt faste holdepunkt. Her ligger fotballbaner, klubbhus og en barnehage som klubben eier. Barnehagen har plass til 88 barn. Vi er i forhandlinger om bygging av kunstgressbaner. Vi har en sunn økonomi ikke minst takket være medlemmer som stiller opp i forskjellige dugnader. Her er bingo og julelotteriet et viktig bidrag til klubbkassa.

Ikon av samtale

Alle medlemmer i HSK er prioriterte for barnehageplass

Per 2021 har vi 445 medlemmer.

Klubbhuset er et kombinert bygg med garderober og forsamlingssal for HSK.

Barnehage som eies av HSK kom i 2007. Her har vi fem avdelinger med plass til ca. 88 barn til sammen. For mer informasjon om barnehage klikk her.

Det er etablert et eget selskap for å drive barnehagen, Tolpinrud SA.

Styret i Tolpinrud SA består av:

Styreleder:
Per Inge Bjerkseter
900 57 065
PIBJ@online.no

Styremedlem:
Ole Ragnar Dihle
902 34 014
ole.ragnar.dihle@veidekke.no

Styremedlem:
Lisbet Løvstad
464 05635
lisbetlovstad@gmail.com

Styremedlem:
Maria Holten
918 18 735
maria.holten@hotmail.com

Medlemskap

Ønsker du å støtte Hønefoss Sportsklubb kan du melde deg inn som medlem. Du kan både være enkeltmedlem eller ha familiemedlemskap.

Prisen for et enkeltmedlemskap kr 300,- mens ett familiemedlem betaler kr 100 per person i tillegg til hovedmedlemmet som betaler kr 300,-  

NB Medlemmer av Hønefoss Sportsklubb har fortrinnsrett til barnehageplass i Tolpinrud Barnehage Har du spørsmål angående medlemskap kan du sende det til:

post@hønefoss-sk.no