Fotball

Fotballglede for store og små i HSK!

BLI MED OG SPILL FOTBALL!

Hønefoss Sportsklubb har lag i flere klasser. Vi ønsker alle nye og gamle spillere velkommen til å spille fotball. Det er ikke nødvendig med påmelding i forkant, bare møt opp! Se våre treningstider.

NB! Husk leggskinn, gjerne fotballsko og en vannflaske.

TRENINGSTIDER

Oversikt over treninger vinteren 2021/2022 kommer snart!

Årsklasse:Lagleder:Kontaktinformasjon:
Gutter f. 2008Janne Linn Småbråten

907 64 271

jlsmabraten@hotmail.com

Gutter f. 2010Hans Henrik Holm Moen919 16 241
hanshmoen_89@hotmail.com
Gutter f. 2013Alexander Brenna Fornæss922 46 761
menneske@hotmail.com
Barn f. 2015

Cathrine Gulliksen

924 12 425

cathrine.gulliksen@gmail.com

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Richard Haugen på telefon 909 20 147 etter kl. 16:00, eller på e-post richard@xpnd.no.

Fotballstyret

Styremedlemmer i Hønefoss Sportsklubb Fotball 2022/2023.

Leder

Richard Haugen

909 20 147

richard@xpnd.no

Nestleder og sekretær

Stine Marie Alme

907 86 976

stine.alme@live.no

Dommeransvarlig

Richard Haugen

909 20 147

richard@xpnd.no

Hans Henrik Moen

919 16 241

hanshmoen_89@hotmail.com

Økonomiansvarlig

Richard Haugen

909 20 147

richard@xpnd.no

Stine Marie Alme

907 86 976

stine.alme@live.no

Styremedlem 1. klasse og rekruttering

Cathrine Gulliksen

924 12 425

cathrine.gulliksen@gmail.com

 

Styremedlem

Cathrine Gulliksen

924 12 425

cathrine.gulliksen@gmail.com

For trenere

Hospitering

Alle spillere fra og med 11 år og oppover skal få tilbud om hospitering på laget en årsklasse over. Dette skal skje i tillegg til treninger på eget lag, eller som erstatning for trening i eget lag.

Trenere på de aktuelle lag avtaler hvor mange som kan komme pr. økt og setter opp en plan for rullering blant spillerne.

Det er en forutsetning at spilleren ønsker å hospitere.

Fadderordning bør benyttes for å ivareta hospitantene. Hospitering kan også benyttes i kamper ved behov.

Trenere bør oppfordre til hospitering slik at de nærmeste årsklassene blir kjent med hverandre og at de ser det som naturlig å trene sammen.

Politiattest

Bakgrunn
Politiattest skal avkreves av personer som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år.

Elektronisk søknad om politiattest
Er du over 18 år er det enklest for deg å søke om politiattest på nett. Har du nettbank, kan du bruke samme pålogging for å sende søknad om politiattest. Her følger informasjon om hvordan du gjør det. For deg som ikke kan søke på nett, finnes informasjon nederst i denne artikkelen.

1. Logg inn

Logg inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides.

2. Valg av formål

Her skal du velge «Frivillige organisasjoner» både på Kategori og Formål.

3. Bekreftelse på formål (Denne får du av Anders Leine (Mailto:andleine@online.no)  i hovedstyret)

  • Du kan skanne eller ta bilde av bekreftelsen hvis du ikke har den digitalt.
  • Sjekk at filen er lett å lese før du sender den ved søknaden din.
  • Følgende filformater er tillatt: docx, doc, pdf, jpg, jpeg, png, tiff, tif.
  • Filen må ikke være større enn 4 MB (4194304 Bytes).

4. Teknisk informasjon

Løsningen fungerer best med de nyeste versjonene av Internet Explorer, Firefox, Chrome eller Safari.

Du finner nettsøknad ved å følge denne lenken

Fotballregler

For lagledere

For foreldre

Velkommen til HSK fotball

HSK har fotballag i flere alderstrinn fra og med 6 år og opp til 14 år. HSK har ikke rene jentelag, men det er ingenting i veien for at jenter og gutter spiller sammen i de yngste klassene.

Vi jobber aktivt med rekruttering av barn fra første klasse på barneskolen, og vårt motto er «Flest mulig, lengst mulig i HSK». Dette betyr at vi er avhengig av å tilby noe til alle, enten det er fotball for det sosiale, eller for de som ønsker å satse videre.

Alle som ønsker å prøve fotball, er velkomne til å komme på trening for å prøve.

HSK benytter flere treningsarenaer. Både på Tolpinrud og i Heradsbygda er det treninger. På vinteren har vi innetreninger i Kunstgresshallen i Heradsbygda og Shjongslunden. Vi har også treninger i gymsal på Veien skole samt ute på AKA Arena.

Dersom man velger å begynne i HSK etter å ha prøvd litt, må man være medlem i HSK og betale medlemskontingent årlig. Dette gjelder også for tillitsvalgte, trenere og lagledere.

Dessuten betaler utøveren treningsavgift etter fastsatte takster for det aktuelle alderstrinnet man deltar på.

Innmelding, utmelding og betaling skjer i idrettsportalen Min idrett, der du registrerer deg som bruker. Er du allerede registrert, kan du benytte innloggingsboksen til høyre. Informasjon og hjelp vedrørende tjenesten Min idrett finner du her.

Foreldrevettregler:

For å få et godt klima på og utenfor banen, så er det avgjørende å ha gode relasjoner og en god dialog med foreldregruppa. Det er viktig å klargjøre klubbens verdier, retningslinjer og lagets kjøreregler overfor foreldrene, slik at de blir bevisst sin rolle. Foreldremøter er en god arena for å skape og vedlikeholde denne bevisstheten. Bruk gjerne Foreldrevettreglene som en inngang til foreldremøter.

Det handler om respekt – ikke sant?

1. Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn.

2. Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet.

3. Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.

4. Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.

5. Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.

6. Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!

7. Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!