Hovedstyret

Kontaktinformasjon til hovedstyret til Hønefoss Sportsklubb

HOVEDSTYRET HAR FØLGENDE SAMMENSETNING 2021/22

Styremedlemmer i Hønefoss Sportsklubb 2021/2022.

Leder

Jan Erik Gulbrandsen

928 69 489

jeg@hadeland-energi.net

Nestleder / Økonomileder

Per Inge Bjerkseter

900 57 065

pibj@online.no

Sekretær

Lill Heidi Tinholt

930 62 378

lillheidi@tinair.com

Leder Boksingen

Heidi Halvorsen

980 47 212

ron-halv@online.no

Leder Håndballen

Ole Ragnar Dihle

902 34 014

ole.ragnar.dihle@veidekke.no

Leder Fotballen

Richard Haugen

909 20 147

richard@xpnd.no

Styremedlem

Anders Leine

924 66 071

linda.wangen@hotmail.com

STYREMEDLEM og web-ansvarig

Stine Marie Alme

907 86 976

stine.alme@live.no

Møteromskalender for Tolpinrud Klubbhus