Hovedstyret

Kontaktinformasjon til hovedstyret til Hønefoss Sportsklubb

HOVEDSTYRET HAR FØLGENDE SAMMENSETNING 2023/24

Styremedlemmer i Hønefoss Sportsklubb 2023/2024.

leder / Økonomileder

Per Inge Bjerkseter

900 57 065

pibj@online.no

NestLeder og leder Fotball

Richard Haugen

909 20 147

richard@xpnd.no

Sekretær og Leder Håndball

Thomas Even Fransrud

951 77 566

thomas.fransrud@gmail.com

 

Leder Boksing

Heidi Halvorsen

980 47 212

ron-halv@online.no

Styremedlem 

Anders Leine

924 66 071

andleine@online.no

Styremedlem

Marthe Løkke-Sørengen

911 89 999

marthe.lokke.sorengen@gmail.com

STYREMEDLEM 

Svein Inge Pilskog

907 86 976

sveininge@interior24.no

Møteromskalender for Tolpinrud Klubbhus