Minneord Jan Erik Gulbrandsen

Engasjert styreleder i Hønefoss Sportsklubb.

Det var med stor sorg at vi mottok budskapet om Jan Erik Gulbrandsen sin bortgang 1. juledag 2021. Han ble 80 år gammel.

 

Jan Erik har vært engasjert i idretten i hele sin levetid både som spiller, trener, dommer og tillitsvalgt både innenfor fotball og ikke minst håndball. Han ble medlem i Hønefoss Sportsklubb i begynnelsen av 2000-tallet, da han meldte overgang som dommer. Han var en godt likt og anerkjent håndballdommer, og var aktiv helt fram til i en alder av 76 år før han ga seg.

 

Jan Erik ble styreleder i Håndballgruppa i i Hønefoss Sportsklubb i 2009. Han var ansvarlig for håndballen da HSK sitt damelag kvalifiserte seg og var to sesonger i 1.divisjon. Som leder i håndballgruppa var Jan Erik en engasjert og arbeidsom leder som sørget for at håndballen utviklet seg meget positivt med mange gode idrettsopplevelser og god utvikling av antall medlemmer og økonomien i gruppen.

 

I 2018 og fram til sin død var Jan Erik leder av hovedstyret i Hønefoss Sportsklubb. Her ledet han HSK på en utmerket måte helt til han ble alvorlig syk høsten 2021.

 

Han var i sin aktive yrkeskarriere leder for STAFO (YS). Ett styre som han fortsatt var valgt i ved sin død. I tillegg var han også leder av pensjonistforeningen og styremedlem i Tolpinrud Barnehage som drives av HSK. Jan Erik var en høyt respektert og verdsatt tillitsvalgt i hele sin levetid. HSK fikk også veldig god nytte av Jan Erik sin erfaring som tillitsvalgt.

 

Jan Erik er æresmedlem i Hønefoss Sportsklubb for sin innsats for klubben.

 

Vi føler med Ragnhild og resten av hans familie i sin sorg, og vi lyser fred over hans minne. Han vil bli svært savnet i Hønefoss Sportsklubb.

 

Hovedstyret i Hønefoss Sportsklubb.

0