Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tolpinrud SA

 

 

Sted: Klubbhuset

Tid: Tirsdag 22.11.2022 kl 19:00

Sak: Valg av revisor for Tolpinrud SA

Signert Protokoll
0