Ekstraordinært årsmøte 24.mai kl 18:30

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte i Hønefoss Sportsklubb

Tid: Onsdag 24. mai 2023 kl 18:30

Sted: Klubbhuset på Tolpinrud

Sak: Lagerbygg, toaletter og kiosk i tilknytting til kunstgressbanen.

Sak: Lagerbygg, toaletter og kiosk i tilknytting til kunstgressbanen.

På årsmøte den 21.mars vedtok årsmøte følgende enstemmige vedtak:

«Styret får i fullmakt til å bygge lagerbygg med toaletter og kiosk i tilknytting til kunstgressbanen. Forutsetningen er at man får tilskudd, og at bruk av klubbens egenkapital er maksimum på 300 tusen kroner.»

 

Vedtaket ble gjort på følgende innstilling:

 

Klubben har i forbindelse med tilbudet på kunstgressbane, fått tilbud på å bygge et lager- og toalettbygg på 100 m2, fordelt med 50 m2 på lager og 50 m 2 på toalett. I tillegg ligger det i tilbudet å bygge kiosk og toalett på 20m2. Byggekostnadene er estimert til 3,0 millioner kroner, men vi har fått tilbud om å bygge det for 1,9 millioner kroner. Rabatten vil være på 1,1 millioner kroner. Byggene er beregnet finansiert på følgende måte:

Tilskudd fra blant annet Sparebankstiftelsen på 1,5 millioner kroner
Spillemidler for lagt på 300 tusen kroner
Egenkapital på 100 tusen kroner
Garasjene i klubbhuset er for små til å inneholde det utstyret vi forventer å ha for å vedlikeholde kunstgressbanen.   Det er også behov for å ha toaletter i forbindelse med banen, inkludert handikaptoalett. I tillegg ønsker vi å ha en kiosk.

Styret mener at det er et godt forslag å prøve å utnytte den rabatten vi kan oppnå. Det har vært dialog med Sparebankstiftelsen Ringerike og Hadeland, og det bør være god sjanse å få dette tilskuddet.

 

Behov for å gjøre et nytt vedtak:

 

Etter årsmøte har klubben fått svar på søknaden fra Sparebankstiftelsen. Vi fikk tildelt 1,1 millioner kroner fra dem. Det betyr at vi mangler 400 tusen kroner for å finansiere byggene. Styret foreslår at den nye finansiering er:

Tilskudd fra Sparebankstiftelsen kr 1.100.000
Spillemidler kr 300.000
Lån og/eller egenkapital kr 500.000
I lånet vi har fått fra Kommunalbanken for å bygge kunstgressbanen er det rom for dekke klubbens bidrag på kr 500.000

 

Forslag til beslutning:

 

Styret får i fullmakt til å bygge lagerbygg med toaletter og kiosk i tilknytting til kunstgressbanen med en kostnad på kr 1.900.000. Dette finansieres ved hjelp av gave fra Sparebankstiftelsen Ringerike på kr 1.100.000, søknad på spillemidler på kr 300.000 og lån eller bruk av egenkapital på kr 500.000.

0