Unge fotballspillere på en fotballbane

Årsmøte i Hønefoss Sportsklubb og Tolpinrud SA 2021

Tidspunkt: Torsdag 25. mars kl. 19.00

Sted: Klubbhuset på Tolpinrud

Digital deltakelse: Klikk her for å bli med i møtet

Før årsmøte til Hønefoss Sportsklubb vil det bli gjennomført årsmøte for Tolpinrud SA.

Saksliste

 1. Godkjenning av de stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling og sakliste
 3. Valg av dirigent, sekretær og to representanter til å underskrive protokollen
 4. Årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger
 5. Regnskap, Revisjonsberetning og kontrollutvalgets beretning
 6. Innkomne forslag og saker
 7. Fastsettelse av medlemskontingent
 8. Organisasjonsplan
 9. Budsjett
 10. Orientering ang Tolpinrud
 11. Valg
0