ÅRSMØTE I HØNEFOSS SPORTSKLUBB OG TOLPINRUD SA 2022

Tidspunkt: Mandag 21. mars kl. 19.00

Sted: Klubbhuset på Tolpinrud

SAKSLISTE

1.      Godkjenning av de stemmeberettigede

2.      Godkjenning av innkalling og saksliste

3.      Valg av dirigent, sekretær og to representanter til å underskrive protokollen

4.      Årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger

5.      Regnskap, revisjonsberetning og kontrollutvalgets beretning

6.      Innkomne forslag og saker

7.      Organisasjonsplan

8.      Budsjett

9.      Orientering om kunstgressbanen

10.   Orientering om Schjongslund

11.   Valg

 

Påmelding til årsmøtet gjøres til Per Inge Bjerkseter på e-post pibj@online.no eller på SMS 90057065 innen 10. mars.

 

Det vi bli enkel bevertning

0